28 września 2013

Kanalizacja deszczowa

Za trzecim podejściem udało się ekipie z KPWiK przeschnąć kanalizacje ściekową. Duża inicjatywą i pomocą w sprawdzaniu studzienek wykazał się Pan Marek Owczarek, za co z góry dziękuje.

26 września 2013

Drogi wewnętrzne

W dniu dzisiejszym w UMiG złożyłem pismo reklamujące dogi wewnętrzne.
Chodzi tutaj o ruszające się, bądź zapadające studzienki.

Pierwsza znajduję się koło bloku nr 14 "hotelu", jak widać na poniższym zdjęciu część kostki zapadła się wokół wieka studni.


Druga studzienka znajduje się koło mojego bloku (18) i tutaj rusza się cała studzienka wraz z kostka okalającą wieko studni.


Jeżeli Państwo widzicie jakieś uszkodzenia powstałe po roku użytkowania tych dróg proszę mi to zgłaszać osobiście.

Poniżej pismo jakie zostało złożone w UMiG

Pismo złożone w UMiG

25 września 2013

Przejście dla pieszych

W dniu dzisiejszym  w UMiG w Nakle złożyłem pismo, dotyczące wytyczenia przejścia dla pieszy. Problem ten był sygnalizowany na ostatnim zebraniu sołeckim jesteśmy jedyną wsią na Drodze Krajowej nr 10 (Minikowo - Lubaszcz) gdzie nie ma wytyczonego przejścia dla pieszych.


Poniżej pismo jakie zostało złożone w UMiG w Nakle

Pismo złożone w UMiG


Przystanek autobusowy

Przystanek autobusowy w kierunku Nakła został upiększony przez naszą młodzież swoistym artystycznymi bohomazami. Estetyka tych fresków, nie przynosi chluby naszej wsi. Problem ten zgłaszany był na zebraniu sołeckim w dniu 19 września . Pismo wraz z dokumentacją zdjęciową zostało złożone w UMiG.
Poniżej pismo jakie zostało złożone w UMiG w Nakle

Pismo złożone w UMiG

23 września 2013

Kanalizacja ściekowa

Od kilku dni , na odcinku bloków czterorodzinnych i dwunastego odczuwalny był niemiły zapach wydobywający się ze studzienek kanalizacyjnych. Po rozmowie telefonicznej, około 11:30 przyjechała ekipa z KPWiK na odepchnie kanalizacji.

19 września 2013

Zebranie sołeckie - podział funduszu sołeckiego na rok 2014

W dniu dzisiejszym (19.IX) w sali KPODR odbyło się zebranie sołeckie, które miało następujący przebieg:
1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
2. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej sołectwa Minikowo.
3. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zakończenie zebrania.

13 września 2013

Kwartalne spotkanie sołtysów

W dniu dzisiejszym uczestniczyłem w kwartalnym spotkaniu sołtysów, które odbyło się w Olszewce. Na tym spotkaniu sołtysi przedstawiali swoje plany odnośnie podziału funduszu sołeckiego. W naszej gminie są wsie, które tak jak nasze sołectwo ma problem z efektywnym wykorzystaniem funduszu sołeckiego. Wsłuchiwałem się, w jaki sposób w różnych sołectwa dzielone są pieniądze, tak by zadowolić jak największą ilość mieszkańców.

Nie ukrywam, że jest to duże wyzwanie dla mnie, ponieważ jak wiecie Państwo funkcję sołtysa przejąłem nie całe dwa tygodnie temu, a do końca września trzeba złożyć w UMiG pismo z podziałem funduszu sołeckiego na 2014r.


Plac zabaw - koszenie trawy

W dniu dzisiejszym została skoszona trawa na placu zabaw przez Zakład Robót Publicznych w Nakle nad Notecią.
W przyszłym roku mam zamiar uwzględnić w funduszu sołeckim pieniądze na zakup paliwa do kosiarek w celu utrzymania terenów zielonych. Zabezpieczanie takiej kwoty pozwoli nam na utrzymanie placu zabaw , a także przylegających terenów gminnych do utrzymania ich w należytym porządku.

10 września 2013

Spotkanie u Burmistrza

W dniu dzisiejszym w UMiG w Nakle uczestniczyłem w oficjalnym spotkaniu z burmistrzem w ramach objęcia funkcji sołtysa.

W krótkiej rozmowie zostały poruszone kwestie:
- utwardzenia pierwszego wjazdu do strony Nakła
- kwestia przejścia dla pieszych
- temat odległy ŚWIETLICA wiejska

4 września 2013

Podatki III kwartał

W dniach 11-12 września 2013 roku w godzinach od 17:00 do 19:00 u mnie w mieszkaniu będę zbierał podatki za III kwartał 2013 roku.