15 kwietnia 2024

Kaczy dołek


W styczniu bieżącego roku wysłałem pismo do rektora Politechniki Bydgoskiej, z zapytaniem odnośnie ewentualnie sprzedaży terenu tzw. "Kaczego dołka", na rzecz Gminy Nakło nad Notecią. 

Dnia 5 kwietnia dostałem negatywną odpowiedź od Pana Rektora prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego. Poniżej przedstawiam część uzasadnienia odnośnie przedmiotowej sprawy:
"Wskazany fragment działki, będący przedmiotem zainteresowania Sołectwa Minikowo ma ważne znaczenie infrastrukturalne dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego. Pod jego powierzchnią znajdują się rurociągi oraz instalacje zasilające deszczownię, oraz przepusty łączące zbiorniki buforowe. Przeniesienie własności części działki spowodowałoby utratę integralności terenowej i infrastrukturalnej, a także utrudnienia w mocy sprawczej nad tą infrastrukturą."

Odbyłem także rozmowę z Dyrektorem RZD Panem Radosławem Nowickimi. Poprosiłem Pana dyrektora o zagrodzenie tego terenu, chociaż z jednej strony by nie przejeżdżały tamtędy auta. Mam nadzieję, że uda się tak zagrodzić ten teren, żeby tylko była możliwość tylko ruchu pieszego. 

W najbliższym czasie poinformuję Państwa o dalszych działaniach w tym kierunku.8 kwietnia 2024

Wybory samorządowe 2024


W dniu wczorajszym w świetlicy wiejskiej odbyły się wybory samorządowe.

Liczba osób uprawnionych do głosowania: 309
Liczba wydanych kart do głosowania: 139
Frekwencja wyniosła: 44,98%

Wyniki wyborów:

 • Burmistrz:
  Napierała Sławomir - 92 głosy
  Niemczewski Piotr -22 głosy
  Żygowski Antoni - 18 głosów

 • Rada Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:
  KW PIS - 19 głosów
  [najwięcej Bernadeta Nowaczyk - 12 głosów]

  KW Trzecia Droga - 6 głosów
  [Ksobiak, Romiński - po 2 głosy]

  KW KO - 94 głosy
  [najwięcej Michał Płuciennik - 91 głosów]

  KW Piotra Niemczewskiego  - 2 głosy

  KW Razem Sławomira Napierały - 12 głosów
  [najwięcej Halina Mnichowska - 5 głosów]

 • Rada Powiatu:
  KW PIS - 24 głosy
  [najwięcej Tchórzewski Adam - 9 głosów]

  KW Trzecia Droga - 14 głosów
  [najwięcej Tomasz Miłowski - 5 głosów]

  KW KO - 52 głosy
  [najwięcej Radosław Sztubiński - 28 głosów]

  KW Razem dla Powiatu Nakielskiego - 52 głosy
  [najwięcej Jarosław Warmke - 15 głosów]

3 kwietnia 2024

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 w Minikowie

Wybory samorządowe


Drodzy mieszkańcy w najbliższą niedzielę głosować będziemy w naszej świetlicy wiejskiej w Minikowie. Dzisiaj została dostarczona urna, znaki, a także osłony do głosowania.

Lokal wyborczy będzie otwarty od godziny 7:00 do godziny 21:00.

Wybieramy:

 • Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią
 • Radnego do Rady Miasta z okręgu wiejskiego nr 3
 • Radnego do Rady Powiatu z okręgu nakielskiego nr 1
 • Radnego do Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z okręgu bydgoskiego nr 5
Z listą kandydatów można zapoznać się w poniższych linkach:

Kandydaci na Burmistrza Gminy Nakło nad Notecią