31 października 2014

Wybory samorządowe

     W dniu 16 listopada bieżącego roku, odbędą się wybory samorządowe w naszym kraju. Dzisiaj na sesji Rady Miasta otrzymałem obwieszczenia przedstawiające kandydatów. Dla naszej wsi lokal wyborczy będzie znajdował się w Zespole Szkół w Ślesinie.


30 października 2014

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

W dniach 17.11 - 05.12.2014 r., w godzinach 9:00 - 16:00 Gmina Nakło nad Notecią przeprowadzać będzie inwentaryzację źródeł niskiej emisji oraz szamb i oczyszczalni przydomowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią informuje, że na terenie gminy będzie prowadzona inwentaryzacja źródeł nieskiej emisji (rodzajów urządzeń do ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody) oraz szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Inwentaryzacji poddane będą budynki mieszkalne, handlowe i usługowe.

Właściciele nieruchomości proszeni są o pomoc w wypełnieniu ankiety i przygotowanie informacji dotyczących m.in.:
  • wieku i powierzchni użytkowej budynku
  • źródła ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody użytkowej
    (rodzaj, moc źródła ciepła, stosowane paliwo)
  • orientacyjnego zużycia paliw energii na cele ogrzewania
  • wykonanych termomodernizacji budynku
  • danych technicznych szamb i przydomowych oczyszczalni

28 października 2014

Zbiórka odpadów zielonych

     Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców w związku z dużym zapotrzebowaniem organizuje dodatkową zbiórkę odpadów zielonych. 

    Zbiórka będzie przeprowadzana na terenie miasta i na terenach wiejskich gminy w dniu 29 listopada 2014 r., z wszystkich nieruchomości zamieszkałych, których właściciele złożyli deklarację na odbiór odpadów zielonych.

Odpady zielone w workach należy wystawić do godz. 7:00 w dniu planowanej zbiórki.

UWAGA!!! Nie będą zbierane odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i rolniczą.

1 października 2014

Odpady wielkogabarytowe

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią oraz Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świeciu, wzorem lat poprzednich, organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych i zużytych opon, w tym również odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD, RTV, informatyczny)


Chęć skorzystania z organizowanej akcji należy do dnia 17 października 2014r. (czwartek) zgłosić telefonicznie Straży Miejskiej w Nakle (bezpłatny nr tel. 986) lub email:


w temacie wpisując „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych” i dokładnie określić rodzaj oraz miejsce wystawienia odpadów (najlepiej przed posesję, budynek).


Odpady należy wystawić do godz. 800 w dniu 23.10.2014 roku.