19 kwietnia 2016

Laureatka konkursu plastycznego"Młodzież Zapobiega Pożarom"

Laureatka gminnego konkursu plastycznego” Młodzież Zapobiega Pożarom”
Jesteśmy dumni z naszej wychowanki  Jagody Oleś, która zajęła III miejsce w konkursie  plastycznym „Młodzież Zapobiega Pożarom” i zakwalifikowała się do etapu powiatowego. Organizatorem konkursu był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią.
Serdecznie gratulujemy!

materiał: Przedszkole w Ślesinie


14 kwietnia 2016

60 lat Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w obiektywie


Zapraszamy do udziału w konkursie
60 lat Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie w obiektywie
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać fotografię, która powinna pokazywać działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, preferowany okres to lata 90-te i wcześniejsze. Fotografie należy przesłać do 15 czerwca 2016 roku.
Wielkość zdjęcia - minimum 1 MB, rozdzielczość minimalna 2600x2000 pikseli, na adres: marzena.nowacka@kpodr.pl, anna.monko@kpodr.pl


13 kwietnia 2016

Obwieszczenie - wiatraki

OBWIESZCZENIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Trzeciewnica, Ślesin, Gumnowice,
Michalin, Karnowo i Suchary w gminie Nakło nad Notecią

     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.), zwanej "upzp", art. 39 ust. 1,
w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353), zwanej „uuiś" , oraz uchwały
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią Nr XLVl/690/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. zawiadamiam
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego farmy wiatrowej w obrębach geodezyjnych Trzeciewnica, Ślesin, Gumnowice,
Michalin, Karnowo i Suchary w gminie Nakło nad Notecią wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko w dniach od 22 kwietnia do 16 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nakło
nad Notecią, ul. Ks. P. Skargi 7, 89-100 Nakło nad Notecią, w godzinach pracy Urzędu, oraz
w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, pod adresem:
bip.gminanaklo.pl