21 lutego 2019

Sześć ofert na budowę świetlicy

     Dzisiaj została wywieszona informacja odnośnie złożonych ofert na "Przebudowę istniejącego budynku na centrum aktywności społecznej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i modernizacją drogi dojazdowej w Minikowie".

Złożonych zostało 6 ofert, a gmina na ten cel przeznaczyła 539 000,00 zł.


18 lutego 2019

Przetarg - świetlica

    Dzisiaj wszedłem na stronę Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Nakło i termin składania ofert do przetargu został przełożony do 21 lutego, do godziny 10:00.
http://bip.gmina-naklo.pl/index.php?app=przetargi&nid=9439&y=0&status=1


    W sobotę kilku z Państwa zadało pytanie, odnośnie instalacji centralnego ogrzewania. Dzisiaj prześledziłem specyfikację projektową i w folderze "2.Projekt architektury i konstrukcji" w dokumencie T2_AiK_calosc.pdf, na stronie 23 jest podpunkt:

9.2 Instalacja co

  • źródłem ciepła będzie lokalna kotłownia na paliwo stałe. Ciepło do budynku doprowadzone będzie zewnętrzną siecią cieplną przebudowaną na potrzeby projektowanej rozbudowy i doprowadzone do wyznaczonego pomieszczenia

Więc wybudowana świetlica będzie podłączona do istniejącej sieci ciepłowniczej w naszej wsi. Dobrze, że te propozycje uwagi zgłoszone prze zemnie zostały uwzględnione. 

16 lutego 2019

Spotkanie dla mieszkańców

     Jak w ubiegłych latach, na początku roku wraz z KGW i PZERiI w Minikowie, organizujemy spotkanie dla mieszkańców.
     W tym roku, przesunęło się w czasie, już miesiąc po Dniu Babci i Dziadka, 47 dzień po Nowym Roku. Ale tylko dwa dni po Dniu św. Walentego.
     Jak co roku, wiele z Pań upiekło własne pyszne ciasta, za które chciałem serdecznie podziękować, dzięki temu mogliśmy wspólnie pobiesiadować przy stole. Rozmową nie było końca. Miejmy nadzieje, że już kolejne spotkania będą mogły odbyć się na świetlicy wiejskiej. Tutaj chciałem podziękować KP ODR w Minikowie za udostępnienie sali.

7 lutego 2019

Spotkanie dla mieszkańców

Jak co roku, tak i w tym zapraszam w imieniu KGW Minikowo, PZERiI na spotkanie dla wszystkich mieszkańców naszej wsi. Które odbędzie się w dniu 16 lutego (sobota), od godziny 15:00.
Osoby które by chciały upiec ciasto i pomóc w przygotowaniach proszę o skontaktowanie się ze mną.

1 lutego 2019

Śmieci zawiadomienie

W ten weekend będę roznosił zawiadomienia za potwierdzeniem odbioru, odnośni wzrostu opłaty za śmieci.