24 czerwca 2021

Barszcz Sosnowskiego - koło bloków osiemnastorodzinnych

 Dzisiaj byłem "ściąć" barszcz Sosnowskiego, który rośnie w pobliżu działek i bloku nr 25, chyba jest to na razie jedyny sposób by się nie rozprzestrzeniał w tym miejscu, bo już tworzył baldachimy z kwieciem.  Za miesiąc znowu pojadę zobaczyć to miejsce i czy coś odrosło. 

22 czerwca 2021

Wycinka krzewów przy pierwszym wyjeździe

 W dniu dzisiejszym Julian wyciął na ile mógł krzewy przy pierwszym wyjeździe na krajową dziesiątkę od strony bloków osiemnasto i dwunastorodzinnych. 

Dziękuję bardzo!!


18 czerwca 2021

Wakacje z NOK w świetlicy

 


W dniach 19 - 23 lipca, w świetlicy wiejskie w Minikowie, odbędą się zajęcia zorganizowane przez Nakielski Ośrodek Kultury.

Koszt zajęć za cały tydzień wynosi 25zł/dziecko.
Zajęcia będą trwały od 10:00 do 13:00.

Zapisy można dokonać u sołtysa do 8 lipca, do końca dnia, ponieważ 9 bym wysłał listę do NOK, po tym terminie bezpośrednio w NOK. 
Więcej szczegółów podam w najbliższym czasie.

16 czerwca 2021

Zakup z funduszu sołeckiego

Kolejne zakupy na doposażenie świetlicy, tym razem zostały zakupione dozowniki do mydła, ręczników papierowych i papieru toaletowego, także szczotki do ubikacji i kosze na śmieci w toaletach. 
Do kuchni - śmietnik z podziałem na śmieci biodegradowalne i zmieszane.
Wózek do sprzątania sali + mopy.

Z zakupów które jeszcze może uda się dokonać w tym roku do lustra do łazienek, kosz na śmieci na salę, miotła, szufelka.  

W tym miejscu chciałbym podziękować Markowi z Rady Sołeckiej za montaż tych urządzeń na ścianach.
14 czerwca 2021

Zakup z funduszu sołeckiego

 W ostatnich dniach dokonaliśmy zakupu z funduszu sołeckiego, dalszej części wyposażenia kuchni, tutaj konsultacje były z Paniami z KGW Minikowo.
10 czerwca 2021

Koszenie wyjazdów na drogę krajową

 No niestety w tym roku GDDKiA nie kosi na razie traw na poboczach. Trawy urosły tak wysokie, że nie da się wyjechać. W tym miejscu chciałbym podziękować Dawidowi, który wykosił trawę przy pierwszym wyjeździe od strony Nakła, oraz Markowi i Kasi którzy wykosili drugi wyjazd.

6 czerwca 2021

Zmiany w funduszu sołeckim

W ostatnich dniach spotkaliśmy się z Radą Sołecką, by zmienić nazwę zadań z funduszu sołeckiego, które zostały przydzielone na rok 2021.

Pierwsza zmiana dotyczyła:

Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej na działce nr 673 (kwota  4 000,00 zł), nowa nazwa zadania:
Wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 673 w Minikowie – opracowanie dokumentacji technicznej. (kwota 4 000,00 zł)

Druga zmiana dotyczyła:
Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i potrzeby sołectwa (kwota 7 500,00 zł), nowa nazwa zadania:
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej (kwota 6 500,00 zł).