27 września 2021

Święto pieczonego ziemniaka - Nakielski Ośrodek Kultury

Nakielski Ośrodek Kultury zaprasza na święto pieczonego ziemniaka, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Minikowie w dniu 5 października 2021 roku (wtorek) w godzinach od 16:00 do 18:00.

W programie:

- pieczenie ziemniaków
- zabawy i animacje dla dzieci
- zajęcia plastyczne Pokaż mniej


Będzie też niespodzianka od naszych Pań z KGW Minikowo.15 września 2021

Program pilotażowego zwalczania inwazyjnych gatunków obcych INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,

prowadzi doświadczenia w zwalczaniu inwazyjnych gatunków obcych:

W miejscowości Minikowo, na gruntach Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, testowane jest usuwanie barszczy kaukaskich metodami opartymi na zabiegach agrotechnicznych (bez użycia pestycydów) oraz usuwanie korzeni specjalnie zaprojektowanym świdrem glebowym.
Barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi oraz barszcz Mantegazziego H. mantegazzianum to rośliny obcego pochodzenia (rejon Kaukazu), niebezpieczne dla człowieka oraz zagrażające rodzimej faunie i florze. Pojawiły się w Polsce w drugiej połowie XX w. jako rośliny o dużym potencjale użytkowym, lecz po ujawnieniu się ich toksycznych właściwości, uprawy zaniechano, jednak nie zlikwidowano skutecznie wszystkich roślin, które zaczęły niekontrolowanie rozprzestrzeniać się na terenie całego kraju.

Barszcze kaukaskie należą do najbardziej okazałych roślin zielnych świata. Rośliny osiągają do 5 m wysokości, ich kwiatostany mają do 80 cm średnicy, łodygi do 10 cm grubości, a długość liści sięga 1,5 m. Barszcze kaukaskie rozmnażają się wyłącznie przez nasiona. Inwazyjny potencjał roślin wynika z olbrzymiej ich produkcji (nawet do 100 tys. z jednego osobnika). Nasiona są łatwo przenoszone przez wodę, wiatr, zwierzęta, a także przez człowieka. Rośliny cechują się dużymi zdolnościami regeneracyjnymi części korzeniowej, co dodatkowo utrudnia ich zwalczanie.

Za obszary dogodne do ekspansji barszczy kaukaskich uznawane są tereny o luźnej zabudowie miejskiej, przemysłowe, komunikacyjne, rolnicze z udziałem roślinności zielnej, murawy i pastwiska, lasy i zarośla, brzegi cieków i zbiorników. Rozprzestrzeniając się w sposób całkowicie niekontrolowany zagrażają cennym siedliskom przyrodniczym.

Barszcze kaukaskie stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – zawierają olejki eteryczne bogate w szkodliwe związki chemiczne, w tym furanokumaryny, powodujące poparzenia skóry. Substancjom tym, po ich przedostaniu się do wnętrza organizmu, przypisuje się także właściwości kancerogenne.

W eliminacji barszczy kaukaskich stosowane są różne metody, których skuteczność wymaga sprawdzenia w warunkach lokalnych. Jest to przedmiotem projektu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pn. „Opracowanie zasad kontroli i zwalczania inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych działań i edukacją społeczną”.

W ramach projektu, w całej Polsce, w 66 lokalizacjach, zespoły ekspertów reprezentujących konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach oraz firma Eco Future Tomasz Mroczkowski, testują metody zwalczania wybranych inwazyjnych gatunków obcych, w tym również barszczy kaukaskich.


6 września 2021

Podatki III kwartał 2021

 W dniu 10 września 2021 r (piątek), po zebraniu wiejskim o 17:00, będę zbierał podatki za III kwartał.

Zainteresowanych proszę o zabranie ze sobą decyzji na 2021 rok oraz odliczonej kwoty.3 września 2021

Podział funduszu sołeckiego 2022 - zebranie

W DNIU 10 WRZEŚNIA 2021 ROKU (TJ. PIĄTEK) O GODZ. 17:00

ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJKSIE

W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.

2. Zmiana uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok.

3. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok.

4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2022 rok.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania

6. Zakończenie zebrania.