31 lipca 2014

Odnowienie placu zabaw

     Fundusz sołecki, pomaga po części w zadbaniu o wizerunek naszej wsi. Dzisiejszy wpis będzie poświęcony temu, jak ważny jest udział Państwa w zebraniach sołeckich, by efektywnie wykorzystać te pieniądze.
    W podziale funduszu sołeckiego na ten rok zablokowaliśmy kwotę 500,00 zł na zakupy i konserwację obecnej infrastruktury dla dzieci i młodzieży. W zeszłym tygodniu byłem w jednej z hurtowni nakielskich by dokonać zakupów do odnowienia placu zabaw.
    W dniu dzisiejszym Panowie: Marek, Piotr, Daniel i Miłosz odmalowali plac zabaw. Za co chciałem im serdecznie podziękować. Mam nadzieje, że naszym dzieciom spodobają się kolory które wybrałem.

     W zamyśle mam jeszcze renowacje ławek znajdujących się wokół boisk. Przeprowadziłem  również rozmowę z naszą młodzieżą o zachowaniu porządku w tym miejscu. W ostatnich dniach została wyrwana jedna z ławek i przeniesiona pod kasztan.Zaproponowałem im, aby postarali się umocować ją w tym miejscu, jeżeli chcą mieć koniecznie tą ławkę pod tym drzewem.
     Młodzież sama wyszła z inicjatywą odmalowania bramek w kolorze barw Zawiszy na boisku. Materiały już są zakupione, a w dniu jutrzejszym  razem z Panem Janem zostanie pospawana bramka od strony korei.

Poniżej kilka zdjęć placu zabaw przed odmalowaniem:


I kilka zdjęć w takcie i po skończonym malowaniu:

30 lipca 2014

Zebranie wiejskie - zmiana wydatkowania funduszu sołeckiego

   W dniu dzisiejszym odbyło się w budynku KP ODR zebranie wiejskie. Spotkanie to dotyczyło w dużej mierze zmiany wydatkowania części funduszu sołeckiego.
   Z góry chciałem podziękować przybyłym mieszkańcom na nasze spotkanie. Żałuję, że frekwencja na naszych zebraniach jest stała i oscyluje w granicach 5-7% ogółu mieszkańców wsi.

  Przyczyną zebrania była propozycja przekwalifikowania wydatkowania funduszu sołeckiego Dz. 921, Rozdz. 92109, § 2480 - organizacja wyjazdu dla najuboższych dzieci Minikowa do TWKP w Białośliwiu.

   Podjęto uchwałę o zmianie wydatkowania funduszu sołeckiego w następujący sposób:

  • organizacja imprezy pt. „Mistrzostwa Świata w Minikowie” 200,00 zł
  • organizacja Dnia Minikowa – impreza integracyjna dla dzieci i ich rodzin 650,00 zł
  • świąteczne paczki dla najuboższych dzieci sołectwa Minikowo 650,00 zł
W głosowaniu uczestniczyły 23 osoby:
za głosowało - 23 osoby
przeciw - 0
wstrzymało się - 0

   W trakcie zebrania poinformowałem mieszkańców o moim dzisiejszym spotkaniu z dyrektorem
dr Romanem Sassem, a także Panem dr Ryszardem Kamińskimi, dotyczącym planowanych imprez dla mieszkańców naszej wsi (poinformuję czytelników bloga w kolejnych wpisach). 
29 lipca 2014

Sobota - 2 sierpnia mecz

   W najbliższą sobotę, w naszej wsi odbędzie się mecz piłki nożnej Żonaci - Kawalerowie. Nie zabraknie, także rozrywki dla pozostałej, części mieszkańców naszej wsi. Przewidziane są konkursy dla dzieci, Pań oraz Panów. Więc w imieniu Pani Marzeny Kaniewskiej - Durskiej i swoim zapraszam was wszystkich byście uczestniczyli w tej zabawie. 
    Start godzina 15:00 boisko do piłki nożnej.

Dotyczące obwieszczenia

   W dniu dzisiejszym byłem w Wydziale Inwestycji UMiG w Nakle dopytać się o co konkretnie chodzi w treści Obwieszczenia, które zamieściłem na tablicy ogłoszeń.
 
    Szanowni mieszkańcy, treść tego obwieszczenia dotyczy projektu budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina. O inwestycji, można poczytać w przytoczonym linku.

   Tutaj zacytuję część informacji z powyższej strony


"To nie są jedyne korzyści z inwestycji. Do budżetu każdej z gmin objętych inwestycją trafiają co roku podatki – fundusze odpowiadające wartości 2% kosztów inwestycji na terenie gminy. Znaczy to, że im dłuższy odcinek linii przypada na gminę, tym większy otrzyma podatek. Należy przyjąć, że 10-kilometrowy odcinek linii zagwarantuje rocznie około pół miliona złotych dodatkowych wpływów do budżetu gminy."

24 lipca 2014

Zebranie sołeckie - zmiana funduszu sołeckiego

     Szanowni mieszkańcy! W dniu 30 lipca 2014r. chciałbym was zaprosić na zebranie sołeckie w celu zmiany wykorzystania części pieniędzy z funduszu sołeckiego.
     Chodzi o pieniądze, które zostały zarezerwowane w Dz. 921 Rozdz. 92109 § 2480 - "Wyjazd dla najuboższych dzieci Minikowa do TWKP kolejki wąskotorowej w Białośliwiu".
     Żeby nie przepadły nam pieniądze z funduszu sołeckiego na integrację, chciałbym niewielką część kwoty wykorzystać w dniu 02 sierpnia 2014roku, kolejną cześć pod koniec wakacji  - zorganizowanie dla wszystkich mieszkańców spotkania w plenerze, a pozostała kwotę ewentualnie na Mikołaja dla najuboższych dzieci na koniec roku.

Segregacja śmieci - informacja!

     Szanowni mieszkańcy z uwagi na stwierdzone przypadki na terenie gminy Nakło nad Notecią dotyczących  mieszania odpadów zielonych z zmieszanymi odpadami komunalnymi uprzejmie informujemy, iż osoby, które segregują odpady komunalne i zadeklarowały, że będą oddawać odpady zielone mają obowiązek wystawiać odpady zielone w workach koloru brązowego zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. W przypadku mieszania odpadów zielonych z zmieszanymi odpadami komunalnymi firma ZUK ze Świecia nie odbierze odpadów.

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy
(-) Piotr Kalamon


   Ja ze swojej strony dodam, że nie do końca tak było jak, jest napisane powyżej. W maju miałem obok śmietnika postawione worki brązowe... i pracownicy firmy ZUK razem z opróżnianiem śmietnika zabrali odpady zielone.


23 lipca 2014

Fundusz sołecki 2015r.

     W dniu dzisiejszym dostałem pismo od Zastępcy Burmistrza UMiG w Nakle, Pana Piotra Kalamona z kwotą przydzielenia pieniędzy na nasze sołectwo w 2015 roku.
     Kwota przyznana przez UMiG w Nakle n./Notecią na 2015 rok wynosi 17 018,54zł.  Fundusz sołecki na przyszły rok został pomniejszony o 4% w stosunku do bieżącego roku, czyli o 710,16zł.
     Od mieszkańców naszej wsi będzie zależało na co wydatkujemy pieniądze w przyszłym roku. W ostatnich latach lwia cześć budżetu została przeznaczona na plac zabaw, który raczej powstanie wraz ze świetlicą wiejską. Kiedy powstanie świetlica, niestety nie wiemy.
     Możliwości jest dużo, a potrzeb jeszcze więcej. Warto wiec rozejrzeć się po naszej wsi, porozmawiać ze sobą, skrzyknąć ludzi i na zebraniu zdecydować.


     Zapraszam do dyskusji i propozycji na co przeznaczyć fundusz, a to w naszych rękach jest przyszłość i wizerunek Minikowa. O terminie zebrania wiejskiego poinformuje w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że na tym zebraniu przyjdzie więcej mieszkańców wsi niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Dla przypomnienia podaję link do Podziału Funduszu na rok 2014. W tamtym zebraniu, uczestniczyło 26 mieszkańców, na 339 mieszkańców uprawionych do głosowania (7,6%). 

21 lipca 2014

Równi na rynku pracy

Plakat MCK
     Ten wpis skierowany jest do naszej wiejskiej młodzieży. Z Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle, dostałem list z prośbą o rozwieszenie na tablicy ogłoszeń treści ogłoszenia które zamieszczam poniżej:


      "Młodzieżowe Centrum Kariery w Nakle nad Notecią zaprasza młodzież w wieku 18-24, nieuczącą się i niezatrudnioną do udziału w projekcie "Równi na rynku pracy". Szczególnie zapraszamy tegorocznych absolwentów; osoby, które utraciły pracę w ciągu 3 miesięcy oraz mieszkańców terenów wiejskich.


18 lipca 2014

Utwardzenie terenu cz.3

   
W dniu dzisiejszym ponownie złożyłem pismo w UMiG w Nakle, z prośbą o dostarczenie materiałów na utwardzenie terenu między dwoma blokami osiemnastorodzinnymi. Ponad miesiąc temu byłem w tej sprawie u Zastępy Burmistrza Pana Piotra Kalomona.
   Treść samego pisma wiele się nie zmieniła, a zainteresowane osoby odsyłam do poniższych tematów:


    Poniżej treść pisma jakie złożyłem w urzędzie:


17 lipca 2014

Wyjazd dla dzieci

   Drodzy mieszkańcy wyjazd dzieci na kolejkę do Białośliwia nie odbył się, ponieważ zgłosiło się osobiście do mnie około 10-cioro dzieci z chęcią zapisania się na wyjazd. W związku z powyższym nie było sensu organizowania wyjazdu dla tak małej liczby osób. Wraz z Panią Marzeną  Kaniewską - Durską i Panem Arkiem Jopkiem planujemy zorganizować coś ciekawego dla mieszkańców. O wszystkim napiszę w najbliższych dniach.

16 lipca 2014

Obwieszczenie

 W dniu dzisiejszym na tablicy ogłoszeń umieściłem Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią w granicach administracyjnych miasta i gminy.

     Poniżej linki jakie znalazłem w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Nakle:     Poniżej treść obwieszczenia:

9 lipca 2014

Obwieszczenie

     W dniu dzisiejszym na tablicy ogłoszeń umieściłem Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nakło nad Notecią w granicach administracyjnych miasta i gminy.

     Poniżej linki jakie znalazłem w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG w Nakle:     Poniżej treść obwieszczenia: