20 września 2019

Wysięgnik lampy na działce 673

Na wczorajszym zebraniu, burzliwie dyskutowaliśmy o przeznaczaniu pieniędzy na zakup słupa oświetleniowego na ternie przyszłej świetlicy. Ponieważ, energetyka chciała go zlikwidować. Idąc, za ciosem, po przesunięciu pieniędzy, postanowiłem napisać pismo do Pana Burmistrza, z prośbą, by przy wymianie owego słupa dołożyć jeszcze jeden wysięgnik, który by był skierowany na przystanek autobusowy w kierunku Bydgoszczy.

Oby się udało.

19 września 2019

Zebranie sołeckie - podział funduszu sołeckiego na rok 2020

 
W dniu 18 września 2019 r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Minikowo, którego celem było zmiana wydatkowania funduszu sołeckiego na rok 2019. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020.
Ze względu na brak wymaganej liczby mieszkańców w pierwszy terminie o godz. 18:00 (obecnych 17 osób), sołtys poinformował, że zebranie odbędzie się w drugim terminie o godz. 18:30.

    Po przywitaniu gości sołtys przedstawił informacje odnośnie bieżącego wydatkowania funduszu sołeckiego na rok 2019. Przedstawił informację, że na dzień 18 września 2019 roku, z kwoty przyznanego funduszu na sołectwo Minikowo, została wydana kwota 649,94 zł, czyli 2,55 %.
Zaproponował zmiany w podziale funduszu sołeckiego na rok 2019, związane z budową świetlicy wiejskiej w naszym sołectwie.

 1. Z działu 900, rozdział 90004, paragraf 4210 przesunięcie kwoty 1 250,00 zł i działu 921, rozdział 92109, paragraf 4210 przesunięcie kwoty 700,00 zł.
  Da to kwotę 1 950,00 zł – zaproponowany został zakup koszy ulicznych.
 2. Z działu 921, rozdział 92109, paragraf 4210 przesunięcie kwoty 5 000,00 zł
  Zakup słupa energetycznego wirowanego na działkę nr 673
 3. Z działu 921, rozdział 92109, paragraf 4210 przesunięcie pozostałej kwoty, czyli 17 735,91 zł, na zakup sprzętu gastronomicznego do budynku świetlicy.
  Miedzy innymi chłodziarki, patelni elektrycznej, wyparzarki, basenu gastronomicznego z osprzętem.

      Przedstawione propozycje zostały ponownie przedyskutowane i zaakceptowane. Z uwagi na brak innych propozycji poddano głosowaniu uchwałę w sprawie podziału funduszu sołeckiego z powyższymi propozycjami.

    Podział funduszu na rok 2020:

 1. zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia
  na zagospodarowanie i potrzeby sołectwa”             24 000,00 zł
 2. zakup paliwa niezbędnych materiałów w celu utrzymania
  terenów zielonych na terenie sołectwa                       1 350,47 zł

   Szkoda, że w zebraniu brało udział, aż 17 mieszkańców.

12 września 2019

Podział funduszu sołeckiego 2020 - zebranie

W DNIU 18 WRZEŚNIA 2019 ROKU (TJ. ŚRODA) O GODZ. 18:00
ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE W SALI KONFERENCYJNEJ HOTELU ODR MINIKOWO

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie gości.
 2. Zmiana uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2019 rok.
 3. Przedstawienie propozycji podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania
 6. Zakończenie zebrania.


Zapraszam wszystkich mieszkańców.
Sołtys wsi Minikowo
Michał Płuciennik

11 września 2019

Podatek III kwartał 2019

    W dniu 16 września 2019 r (poniedziałek), w godzinach od 17:00 do 19:00 będę zbierał podatek za III kwartał 2019 roku w miejscu zamieszkania.

8 września 2019

Dożynki 2019

Dzisiaj w sucharach odbyły się dożynki Gminy Nakło nad Notecią, naszą wieś reprezentowały Panie z KGW Minikowo. Miałem zaszczyt nieść wraz Paniami ich wieniec dożynkowy.

Jak się później okazało, Panie za swoją pracą otrzymały trzecie miejsce. Wielkie brawa.