Rada sołeckaSkład Rady Sołeckiej od 05.04.2019

JOPEK Arkadiusz 
KACZYŃSKI Marek 
LISIECKA Alicja 
PODEMSKI Mieczysław 


Skład Rady Sołeckiej od 01.04.2015

BOCHAT Kacper 
JOPEK Arkadiusz 
LISIECKA Alicja 
NOWICKI Wiesław 


od lewej: Wiesław Nowicki, Arkadiusz Jopek, Alicja Lisiecka,
Michał Płuciennik, Kacper BochatROLA RADY SOŁECKIEJ


Zadania Rady Sołeckiej to:
- opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów uchwał w sprawach
  będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie,
- opracowywanie i przedkładanie zebraniu wiejskiemu projektów
  programów pracy samorządu,
- zbieranie i rozpatrywanie wniosków oraz innych wystąpień mieszkańców
  w sprawach dotyczących sołectwa,
- występowanie wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi
  udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu,
- organizowanie wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz kontrolowanie ich realizacji,
- współdziałanie z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.


Skład Rady Sołeckiej 31.08.2013 - 01.04.2015

Przemysław BOCHAT
Arkadiusz JOPEK
Wiesław NOWICKI
Jarosław MARECIK