3 lipca 2024

Koszenie trawy

Dzięki uprzejmości KP-ODR Minikowo, ponownie została skoszona trawa na "kaczym dołku", zaraz ten teren wygląda lepiej. 


Doczekaliśmy się też wykoszenia trawy przed świetlicą, koło przystanku autobusowego - ten teren należy do GDDKiA.