KGW Minikowo

2016.11.07
Kaczyńska Gabriela, Lipa Alicja, Kaczyńska Katarzyna
Jarecka Barbara, Krzemkowska Małgorzata
KGW Minikowo istnieje od maja 2010 roku.

Od 12 lipca 2016 roku obecny skład KGW Minikowo:

  KACZYŃSKA Gabriela – przewodnicząca
  KACZYŃSKA Katarzyna – zastępca
  KRZEMKOWSKA Małgorzata – skarbnik
  JARECKA Barbra – kronika
  LIPA Alicja – członek
  Maciejko Ania – członek
  Mańkowska Agata – członek

Od 30 maja 2012 roku struktura wyglądała następująco, a Pań należących do koła było 12.

   KOBZA Agata – przewodnicząca
   KRZEMKOWSKA Małgorzata – zastępca
   LISIECKA Elżbieta  – skarbnik

KGW założone zostało w maju 2010 roku. Pań należących do koła było 28.

   BOCHAT Sylwia – przewodnicząca
   KRZEMKOWSKA Małgorzata – zastępca
   KOBZA Agata – skarbnik
   STASIŃSKA Danuta – kronika