22 maja 2023

Zakup krzewów i drzewek

 Kolejne krzewy i drzewka zostały zakupione z funduszu sołeckiego na rok 2023. Drzewka zostały posadzone na wejściu do świetlicy, a krzewy zostały wsadzone na klomb przy parkingu i na wjeździe dla inwalidów. 16 maja 2023

Szczepienie psów 20 maja

 W najbliższą sobotę odbędzie się szczepienie psów koło przystanku szkolnego w sobotę 20 maja w godzinach 13:40 - 14:10.