6 grudnia 2016

Utwardzenie parkingu

Dzisiaj dojechała do nas "łódka" frezu bitumicznego. Następnie równiarka rozprowadziła kruszywo ty gdzie gromadziła się woda i tworzyło błoto. Zakup dokonany został z Funduszu Sołeckiego na rok 2016 - kwota jaką zabezpieczyliśmy na to zadanie to 1850,00 zł.

Mam nadzieję, że po takim utwardzeniu w tym miejscu nie będzie zbierała się woda. Dziękuję mieszkańcom, że rozgarnęli frez w te miejsca gdzie nie mógł sięgnąć równiarka.

Taki miły prezent dla mieszkańców bloków osiemnastorodzinnych w Mikołajki.


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz