15 kwietnia 2024

Kaczy dołek


W styczniu bieżącego roku wysłałem pismo do rektora Politechniki Bydgoskiej, z zapytaniem odnośnie ewentualnie sprzedaży terenu tzw. "Kaczego dołka", na rzecz Gminy Nakło nad Notecią. 

Dnia 5 kwietnia dostałem negatywną odpowiedź od Pana Rektora prof. dr hab. inż. Marka Adamskiego. Poniżej przedstawiam część uzasadnienia odnośnie przedmiotowej sprawy:
"Wskazany fragment działki, będący przedmiotem zainteresowania Sołectwa Minikowo ma ważne znaczenie infrastrukturalne dla Rolniczego Zakładu Doświadczalnego. Pod jego powierzchnią znajdują się rurociągi oraz instalacje zasilające deszczownię, oraz przepusty łączące zbiorniki buforowe. Przeniesienie własności części działki spowodowałoby utratę integralności terenowej i infrastrukturalnej, a także utrudnienia w mocy sprawczej nad tą infrastrukturą."

Odbyłem także rozmowę z Dyrektorem RZD Panem Radosławem Nowickimi. Poprosiłem Pana dyrektora o zagrodzenie tego terenu, chociaż z jednej strony by nie przejeżdżały tamtędy auta. Mam nadzieję, że uda się tak zagrodzić ten teren, żeby tylko była możliwość tylko ruchu pieszego. 

W najbliższym czasie poinformuję Państwa o dalszych działaniach w tym kierunku.Brak komentarzy :

Prześlij komentarz