15 września 2022

Zebranie sołeckie podział funduszu sołeckiego na rok 2023

    W dniu 14 września 2022r. odbyło się zebranie wiejskie sołectwa Minikowo, którego celem było zmiana wydatkowania funduszu sołeckiego na rok 2022. Podjęcie uchwały w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2023.
    W pierwszej części zebrania o 17:30 wg listy (zał. Nr 1) uczestniczyło 59 osób.
    Po przywitaniu gości sołtys, przekazał głos Prezesowi spółdzielni mieszkaniowej. Pan Kwapich przedstawił informację na temat sytuacji na rynku ogrzewania.
 Zostały zadane pytania:
a) dot. podpisywania nowych umów
b) dot. administrowania kotłownią
c) dot. działania pomp tłoczących ciepło
d) padła propozycja rozliczania na podstawie liczników

    Wyrażono zgodę przez mieszkańców na wizję lokali w celu przeglądu grzejników, zaworów ora przepływów. Zostało zadane pytanie, czy po zmianie (ewentualnej obniżce cen węgla), zostanie również obniżona opłata za ogrzewanie. Zadane pytanie dot. zadłużenia mieszkańców. Pan Kwapich nie miał przygotowanego zestawienia, jednak wskazał, że ma 8 lokali notorycznie zadłużonych.
    Zadane pytanie dot. Palenia miałem, zaproponowany by została przestawiona kalkulacja ogrzewania miałem / węglem.
     Pan Kwapich zwrócił się o założenie wspólnot mieszkaniowych. Rozliczanie na blok, a nie na mieszkańca. Zadano pytanie, dlaczego informacja o podwyżkach przesyłana jest tylko do jednego mieszkańca bloku. Sołtys skierował się z prośbą do Pana Kwapicha o wystawienie jednego zaświadczenia dla bloków o nr od 14 do 25, ile mieszkań ogrzewane jest z kotłowni, by takie zaświadczenie zawieźć do MGOPS w Nakle nad Notecią, dotyczącego wniosku o dodatek węglowy.
     Przekazano prośbę, by po otrzymaniu tego dodatku węglowego od razu wpłacić na konto spółdzielni, by zapewnić płynność w zakupie surowca do ogrzewania.

       W drugiej części spotkania sołtys przedstawił informację odnośnie bieżącego wydatkowania funduszu sołeckiego.
Część osób opuściła zebranie i zostało na zebraniu 35 osób
Zaproponował zmiany w podziale funduszu sołeckiego na rok 2022.
Przeniesienie kwoty 1 600,00 zł „Badanie/klasyfikacja geodezyjna gruntu na działce nr 813”, 1 644,18 zł „Zakup paliwa do kosiarek, a także rękawic i innych środków w celu utrzymania terenów zielonych”, 531,57 zł „Zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i potrzeby sołectwa”, 1 187,60 zł „Zakup drzewek, krzewów i innej roślinności wraz z niezbędnymi materiałami na terenie sołectwa Minikowo”, 2 500,00 zł „Zakup i montaż mebli do świetlicy wiejskiej”, na:

„Zakup i montaż roletek i moskitier na okna świetlicy wiejskiej” – 2 000 zł, „Zakup kosiarki i kosy na żyłkę oraz akcesoriów w celu utrzymania terenów zielonych na terenie sołectwa Minikowo” – 5 463,35 zł. Łączna kwota przeniesienia – 7 463,35 zł.

W głosowaniu uczestniczyło 35 osób,
za głosowało – 35
przeciw – 0
wstrzymało się – 0

Sołtys przedstawił propozycję podziału funduszu sołeckiego na rok 2023:
– wykonanie utwardzenia na działce nr 673 – 20 000,00 zł
– zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i potrzeby sołectwa  – 5 000,00 zł
– zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 6 000,00 zł
– Zakup materiałów i wyposażenia w celu utrzymania zieleni – 1 365,40 zł

     Przedstawione propozycje zostały ponownie przedyskutowane i zaakceptowane. Z uwagi na brak innych propozycji poddano głosowaniu uchwałę w sprawie podziału funduszu sołeckiego z powyższymi propozycjami.

W głosowaniu uczestniczyło 35 osób,
za głosowało – 35
przeciw – 0
wstrzymało – 0


Brak komentarzy :

Prześlij komentarz